Skip to main content

Standardimistasandid

Tunnustatud standardeid koostatakse kolmel tasandil

  • ülemaailmselt tunnustatud rahvusvahelised (ISO, IEC ja ITU) standardid;
  • regionaalselt tunnustatud standardid, nt Euroopa (CEN-i, CENELEC-i ja ETSI) standardid;
  • riigis tunnustatud rahvuslikud (nt EVS-i) standardid

Kõigil kolmel tasandil avaldatud standardite koostamisprotsess järgib ühtseid standardimise üldpõhimõtteid.