Suunised õigusaktide ettevalmistajatele korrektseks standarditele viitamiseks

22.01.2021
Alternate Text

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega on koostanud suunised õigusaktide ettevalmistajatele korrektseks standarditele viitamiseks.

Juhendi koostamise vajadus tulenes paljudes kehtivates õigusaktides sisalduvatest ebakorrektsest viidetest standarditele. Mitmed õigusaktide koostajad on küsinud meilt nõu korrektse viite formuleerimiseks ja seega nägime, et kokkuvõtlik näidetega juhend aitaks edaspidi ebakorrektsete viidete hulka vähendada ning annaks võimaluse õigusakti ettevalmistajal ise täpsemalt uurida standarditele viitamisega seonduvat. Standarditele korrektselt viitamine on väga oluline seetõttu, et õigusakti kasutaja saaks oma tegevuseks selged ja arusaadavad juhised.

Juhendis selgitatakse lühidalt standardi olemust ja seejärel tutvustatakse, kuidas õigusaktides standarditele korrektselt viidata. Seejuures tuuakse ka näiteid erinevatest viitamise võimalustest.

Juhendi leiab "Standardid ja õigusaktid" alamlehelt.