Tegevuse lõpetab EVS/PK 70

29.06.2020
Alternate Text

18.06.2020 lõpetas tegevuse EVS/PK 70 "Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine", aluseks EVS juhend 6:2019 punktid 5.8.4 a) ja 5.8.1 ehk projekti valmimine.

Komitee eesmärgiks oli standardi EVS 915:2012 „Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine“ uustöötluse koostamine.

Võrreldes 2012. aastal jõustunud standardi esmatöötlusega koosneb standardi uustöötlus kahest erinevast osast: osa 1 käsitleb ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamist (EVS 915-1:2020) ning osa 2 ehitustööde riigihangete korraldamist (EVS 915-2:2020).

Lisainfo: Katrin Kaasik