Tegevuse lõpetab EVS/PK 72

30.11.2020
Alternate Text

30.11.2020  lõpetas tegevuse projektkomitee EVS/PK 72 "Puittaimed haljastuses", aluseks EVS juhend 6:2019 punktid 5.8.4 a) ja 5.8.1 ehk projekti valmimine.

Komitee töö eesmärgiks oli koostada puittaimedele keskenduv standardite sari. Projektkomitee tulemusel on  valminud ja avaldatud standardid:

EVS 939-1:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 1: Terminid ja määratlused“

— EVS 939-2:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded“

EVS 939-3:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse“

EVS 939-4:2020 „Puittaimed haljastuses. Osa 4: Puuhooldustööd“

 

Lisainfo: Maarika Uusmaa