Uue tehnilise komitee "Toote digitaalne pass" asutamine

26.09.2023
Alternate Text

Saksamaa standardiorganisatsioonide eestvedamisel asutati Euroopa standardimisorganisatsiooni ja Euroopa elektrotehnika standardimiskomitee ühiskomitee CEN-CLC/JTC 24 nimega „Toote digitaalne pass“.

Uue komitee esialgseks käsitlusalaks on märgitud toote digitaalse passi väljatöötamine, mille tulemus on muuhulgas andmeid edastava ökosüsteemi kasutuselevõtt, mis arvestaks sektorite ja süsteemide koostalitlusvõimet. Lõplik standardimise tehnilise ühiskomitee nimi ja käsitlusala otsustatakse standardimise põhimõtteid arvestades peale avakoosolekut.

Ka Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus on kokku koondanud huvilised, kellel on võimalik asutada EVS tehniline komitee ringmajanduse ja toote digitaalse passi käsitlusalades ühiselt.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik EVS standardimiskoordinaator Kadri-Piibe Järve