Skip to main content

Eesti Akrediteerimiskeskus assessorite koolituskursus (moodul A, B) toimub 05.-06. juuni 2023

Koolitusele regristreerumine on lõppenud
Koolituse kuupäev: 05.06.2023

Eesti Akrediteerimiskeskus viib läbi assessorite koolituskursuse, mille läbimisel on võimalik kvalifitseeruda EAK assessoriks.

Koolituskursus koosneb erinevatest moodulitest.

Moodulite A ja B osas on käsitletavad teemad: vastavushindamise ja akrediteerimise olemus, EL ja standardi ISO 17011 nõuded akrediteerimissüsteemidele ja –asutustele, assessoritele esitatavad nõuded, ülevaade akrediteerimise põhistandarditest, vastavushindamisasutustele esitatavad juhtimis- ja tehnilised nõuded, EAK hindamis- ja järelevalve protseduurid.

Moodul C osas käsitletakse konkreetse akrediteerimisstandardi nõudeid nt EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele", EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 “Vastavushindamine. Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste toimimiseks” jne. Standardi koolitusel keskendutakse standardi nõuete tutvustamisele, selgitatakse mõisteid ja keskendutakse aspektidele, mis valmistavad standardi rakendamisel raskusi.

Moodul C koolitused akrediteerimisstandarditele on EVS-EN ISO/IEC 17025:2017, EVS-EN ISO/IEC 17020:2012, EVS-EN ISO/IEC 17024:2012, EVS-EN ISO/IEC 17065:2012. 

Registreerimine konkreetse standardi nõuete koolitusele toimub eraldi ja vastavalt sellele, millises valdkonnas tulevikus assessori erialaseid teadmisi kasutatakse:

- EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 info ja registreerumine - Koolitused - EVS standard evs.ee | et

- EVS-EN ISO/IEC 17024:2012 info ja registreerumine - Koolitused - EVS standard evs.ee | et

- EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 info ja registreerumine - Koolitused - EVS standard evs.ee | et

EVS-EN ISO/IEC 17025:2017

Koolituste info avaldatakse EVS-i kodulehe koolituste rubriigis: Koolitused - EVS standard evs.ee | et

Koolituse sihtrühm: Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid; akrediteerimisest huvitatud osapooled

Aeg: 05.-06.juuni 2023

Koht: Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn  

Lektorid: Eire Endrekson, Viktor Krutob, Maia ValmAnastassia Filimonova, Marko Part

Päevakava:

Moodul A 1.päev:  

12.30-13.00     Registreerimine

13.00-13.15     Kursuse sissejuhatus, programmi tutvustus

13.15-13.45     EAK tutvustus (töötamine EAK erialaassessorina)

13.45-15.15     Akrediteerimise olemus ja korraldus ning akrediteerimise roll kaubanduses

15.15-15.30     Kohvipaus

15.30-16.15     Nõuded akrediteerimisasutustele

16.15-17.00     Ülevaade juhtimissüsteemidest ja akrediteerimiskriteeriumitest ning akrediteerimisstandardite struktuur ja sisu

 

Moodul B 2.päev

09.00-09.45     Nõuded assessoritele, hindamise inimlikud küljed

09.45-10.30     EAK hindamis- ja järelevalveprotseduurid 1: EAK J2, akrediteerimistsükkel, akrediteerimisprotsessi etapid

10.30-11.00     Kohvipaus

11.00-12.30     EAK hindamis- ja järelevalveprotseduurid 2: hindamisrühma moodustamine, hindamise kavandamine, dokumentide ülevaatus, hindamiseks ettevalmistamine, kohapealne

hindamine sh hindamismeetodid

12.30-13.30     Lõuna

13.30-15.00     EAK hindamis- ja järelevalveprotseduurid 3: mittevastavuste sõnastamine (rühmatöö „Mittevastavused“), lõppkoosolek

15.00-15.15     Kohvipaus

15.15-17.00     EAK hindamis- ja järelevalveprotseduurid 4: aruannete koostamine (rühmatöö „Assessorite aruanded“) ja tegevused peale kohapealset hindamist

 

Osavõtutasu: 175 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu. Lõuna ei kuulu hinna sisse).
Osalejate arv on piiratud!

Tasumine ja loobumine: Koolituse osavõtutasu tuleb tasuda esitatud arve alusel arvel märgitud maksetähtajaks.

Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: Registreerumine on avatud koolitusgrupi täitumiseni

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee