Skip to main content

EAK koolituskursus standard EVS-EN ISO 15189:2022 (moodul C)

Koolitusele regristreerumine on lõppenud
Koolituse kuupäev: 11.01.2024

Standardi EVS-EN ISO 15189:2022 "Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded" koolitusel keskendutakse standardi nõuete tutvustamisele, selgitatakse mõisteid ja keskendutakse aspektidele, mis valmistavad standardi rakendamisel raskusi. 

Koolitus on sulle vajalik, kui soovid saada teadmisi standardist EVS-EN ISO 15189:2022  ja selle rakendamisest.

Koolituse tulemusel osaleja omandab teadmised standardi EVS-EN ISO 15189:2022  nõuetest ning teab, kuidas arvestada standardi nõudeid asutuse juhtimissüsteemi loomisel ja rakendamisel.

 

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, EVS-EN ISO 15189:2022  standardi rakendamisest huvitatud meditsiinilaborite esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Koolituse toimumise aeg: 11.jaanuar 2024, kell 10.00-17.00

Koht: Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuses - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn

Lektorid: Kaire Tõugu, Marko Part

Päevakava:

09.45-10.00     Registreerimine koolitusele, hommikukohv

10.00-10.20     Sissejuhatus. Olulised muudatused standardis

10.20-10.50     Üldnõuded

10.50-11.30     Nõuded ressurssidele

11.30-11.50     Kohvipaus

11.50-12.40     Rühmatöö

12.40-13.30     Lõuna

13.30-14.15     Nõuded protsessidele

14.15-14.45     Nõuded juhtimissüsteemidele

14.45-15.00     Kohvipaus

15.00-16.10     Rühmatöö

16.10-17.00     Hindamisvormide tutvustamine. Kokkuvõtete tegemine

 

Osavõtutasu: 200 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipause ja lektori tasu. Lõunasöök ei kuulu hinna sisse.) 

Assessorite koolituskursuse (moodulite A+B), mis toimusid 31.01.-01.02.2023 ja 05.-06.06.2023 osalenutele osavõtutasu: 85 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipause ja lektori tasu. Lõunasöök ei kuulu hinna sisse.)

Soodustused: Osalejatel on soovi korral võimalus osta -10%soodustusega paberkandjal standard EVS-EN ISO 15189:2022 - EVS standard evs.ee | et  Meditsiinilaborid.Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded" (soodustus kehtib koolituse toimumise päevani).

Tasumine ja loobumine: Koolituse maksumus tuleb tasuda esitatud arve alusel arvel märgitud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee  aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: Avatud kuni 28.detsember 2023 või koolitusgrupi täitumiseni.

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee