Uue CEN-CLC komitee asutamisettepanek-Tehisintellekt

05.01.2021
Alternate Text

Euroopa standardimisorganisatsioonides CEN-CENELEC on hääletamisel ettepanek asutada uus ühine tehniline komitee "Tehisintellekt" (Artificial Intelligence). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Taani standardimisorganisatsioon (DS), Taani on valmis komiteed ka juhtima.

Tehnilise komitee eesmärk on luua standardeid, mis hõlmaksid tehisintellekti ja seotuid valdkondi ning anda juhiseid teistele tehnilistele komiteedele tehisintellektiga seotud küsimustes. Samuti otsustaks komitee rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide tehniliste komiteede (nagu ISO/IEC JTC 1/SC 42 „Tehisintellekt“) asjakohaste standardite ülevõtmise üle.

CEN-CLC komitee looks standardeid, mis võtaksid arvesse Euroopa turgu ja ühiskonna vajadusi, EL õigusakte, poliitikat, reegleid, põhimõtteid ja väärtusi.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.

Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 20.02.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.