Uue CEN-i tehnilise komitee asutamisettepanek - Climate Change

25.09.2020
Alternate Text

Itaalia standardimisorganisatsioon (UNI) on teinud ettepaneku uue CEN-i tehnilise komitee „Climate Change“ (Kliimamuutused) asutamiseks.

Uus kavandatav tehniline komitee vastutaks standardimise eest kliimamuutuste valdkonnas, sealhulgas sellega seotud sotsiaalse ja majandusliku organisatsiooni ning toote tasandil. Eesmärgiks on koostada raamistikud, nõuded ja juhised EL-i kliimamuutustepoliitika toetamiseks (ka EL-i Green Deal täieliku rakendamise perspektiivis). Loodavast tehnilisest komiteest võib saada  ISO / TC 207 / SC7 "Kasvuhoonegaaside juhtimine ja sellega seotud tegevused" koordineerija EL-is ja Euroopa tasandil.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 24.11.2020.

 

Täiendav info ja teave: Maarika Uusmaa