Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Abi- ja juhtkoerad

21.01.2021
Alternate Text

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Assistance Dogs. Komitee loomise ettepaneku tegi Hollandi standardiorganisatsioon (NEN) ning samuti on nad nõus haldama võimaliku uue komitee sekretariaati.

Uue komitee eesmärk on koostada rahvusvahelised standardid, mis annaks juhised abi- ja juhtkoera instruktorite koolitamisele. Hetkel selles valdkonnas standardid puuduvad, aga Euroopas on asutatud sama valdkonnaga tegelev komitee CEN/TC 452 „Assistance dogs“, mis hetkel koostab viite Euroopa standardit. Potentsiaalne uus komitee hakkaks tegema tihedalt koostööd olemasoleva Euroopa komiteega. 

Valdkonnaga on seotud Eesti komitee EVS/PK 66 „Abi- ja juhtkoerte meeskondade ja koolitajate kompetentsinõuded“.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 01.04.2021.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.