Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Piirkondlik energiasüsteem

03.05.2021
Alternate Text

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - District Energy System. Komitee loomise ettepaneku tegi Hiina standardiorganisatsioon (SAC) ning samuti on nad nõus haldama võimaliku uue komitee sekretariaati.

Uue komitee eesmärk on koostada rahvusvahelised standard, mis annaks juhised mitme energiakandjaga integreeritud kaugkütte süsteemide projekteerimise, kasutamise, hooldamise, optimeerimise ja rakendamise standardimiseks.

Hetkel selles valdkonnas standardid puuduvad, aga loodav komitee hakkaks tegema koostööd mitmete juba asutatud Euroopa ja rahvusvaheliste komiteedega nt CEN/TC 228 „Heating systems and water based cooling systems in buildings“

Valdkonnaga on seotud Eesti komitee EVS/TK 27 „Küte ja ventilatsioon“.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 01.07.2021.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.