Uue ISO komitee asutamisettepanek - Liitium

27.03.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Lithium" (Liitium). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks on esitanud Hiina standardimisorganisatsioon (SAC).

Eesmärk on liitiumi kaevandamise, rikastamise, ekstraheerimise, eraldamise ja liitiumiosakeste vajalikeks liitiumiühenditeks/-materjalideks muutmise standardiseerimine (sisaldades oksiide, soolasid, metalle, ligatuure, liitium-ioon patarei materjale, jne).

Eeldatav tööprogramm sisaldab terminoloogiat, kohaletoimetamise tehnilisi tingimusi ületamaks transpordi raskusi, ühesugust katsetamist ja analüüsimeetodeid liitiumtoodete üldise kvaliteedi parendamiseks.

Loetelu dokumentidest, mille koostamist ettepaneku esitaja oluliseks peab (eesmärk avaldada ISO standarditena):

1. "Terms and definitions of lithium" ja "Designation system of lithium".
2. "Packing, marking, transport and storage of lithium products".
3. "Method for chemical analysis of lithium" (eesmärk koostada 11-osaline standardisari).
4. "Methods for chemical analysis of lithium carbonate, lithium hydroxide monohydrate and lithium chloride" (eesmärk koostada 16-osaline standardisari).
5. "Methods for chemical analysis of spodumene and lepidolite concentrates" (eesmärk koostada 11-osaline standardisari).
6. "Lithium".
7. "Lithium hydroxide monohydrate".
8. "Spodumene concentrate".
9. "Battery grade lithium carbonate".

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.
Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 12.05.2020.

Lisainfo: Triin Teppand