Uue ISO komitee asutamisettepanek - Laboratory Design

19.08.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises Standardiorganisatsioonis (ISO) on hääletamisel SAC-i (Hiina standardimisorganisatsioon) kordusettepanek moodustada uus ISO komitee – Laboratory Design  (Laboratooriumi disain). 2019. aasta aprillikuus esitati esmane ettepanek asutada mainitud komitee, kuid otsustati ettepanekut täpsustada, sest uuel potentsiaalsel komiteel on palju puutepunkte teiste ISO komiteedega (nt ISO/TC 136 Mööbel ja ISO/TC 48 Laboriseadmed).

Uue komitee käsitlusalaks oleks laboratooriumide disain, sealhulgas projekteerimise planeerimine, katsealade funktsionaalsuse jaotus, teaduslike ja tehnoloogiliste protsesside määratlemine, mööbli paigutus ja disain ning rajatise teadlik disain, võttes arvesse keskkonna tingimusi ja mõjusid.

Loodava ISO komitee eesmärgiks on 3-5 aastaga töötab välja tehnilised nõuded eri tüüpi laborite projekteerimiseks, nt. toidu- ja põllumajandussaaduste laborid, meditsiini-, farmaatsia-, naftakeemia- ja ülikoolid laboratooriumite tehnilised nõuded.

Rahvusvaheliste standardite väljatöötamise aluseks on Hiina ning Uus-Meremaa algupärased standardid (nt AS/NZS 2982:2010 „Laboratory design and construction“)
 
Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 15.09.2020

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.

Jäta kommentaar