Uue ISO komitee asutamisettepanek - Tarbekaupade ohutuse juhtimine

06.01.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee „Tarbekaupade ohutuse juhtimine“ (Consumer Product Safety Management). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Hiina standardimisorganisatsioon (SAC). Hiinlased on avaldanud valmisolekut ka asuda loodavat komiteed juhtima.

Tarbekaupade ohutus on alati olnud rahvusvahelise tähelepanu keskmes ning ohutust hindavate vahendite, teabe, intelligentsuse jms kasutamine tarbekaupade ohutuse juhtimisel on oluline meetod tarbekaupade ohutuse tagamiseks.

Loodava ISO tehnilise komitee käsitlusalaks saaks standardimine tarbekaupade ohutuse juhtimise valdkonnas, töötamaks välja asjaomaste organisatsioonide jaoks terminoloogia, nõuded, põhimõtted, raamistik, juhised, testimismeetodid ja abivahendid selliste tegevuste kohta nagu riskihindamine, ohutuse varajane hoiatus ja jälgitavus, reguleerimistehnoloogia, esilekerkivate tarbekaupade ohutuskontroll, tarbekaupade ohutu juhtimine konkreetsete elanikonnarühmadeni. Samadele märksõnadele tugineb ka loodava komitee tööprogramm.

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 14.01.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa