Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek - Juhised lapsi mõjutavale reklaamile ja turundusele

26.05.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletusel uue standardi (ja uue projektkomitee) „Guidance for advertising and marketing affecting children“ (Juhised lapsi mõjutavale reklaamile ja turundusele) loomine. Ettepaneku on teinud ISO/COPOLCO.

Lapsed on kogenematud tarbijad ja eriti haavatavad ning vastuvõtlikud igasuguse reklaami ja turunduse suhtes. Lastel on piiratud suutlikkus turundus- ja reklaamitegevuste olemusest aru saada ning sobimatu reklaam võib negatiivselt mõjutada laste tervist ja arengut. Paljud reklaamijad ja turundajad püüavad küll käituda vastutustundlikult laste suhtes (eriti digiajastul), kuid neil võib jääda puudu juhistest, mis on laste huvide aktsepteerimine.

Kavandatav standard annab reklaami ja turunduse põhimõtted ja heade tavade suunised, et kaitsta erinevas vanuses ja arengujärgus lapsi võimalike kahjustuste eest, mida selline tegevus võib tekitada ning seeläbi aidata kaas nende vaimse ja füüsilise tervise arengule.

Tehakse ettepanek lisada mitmesugused meediumid (nt televisioon, sotsiaalmeedia ja muud platvormid nagu podcast, Youtube), telesaadetesse reklaam, filmis ja mängud, mille on otsene mõju lastele kogu maailmas. Samuti tehakse ettepanek lisada influencerid sh lapsed, kes on ise mõjutajad ja saavad sotsiaalmeedias reklaamimise eest palka.

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes ja projektkomiteedes on võimalik Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 17.07.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa