Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek - Juhised veebitingimuste kohta

08.01.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus projektkomitee „Juhised veebitingimuste kohta“ (Guidelines on online terms and conditions). Ettepaneku on esitanud ISO /COPOLCO (Committee on consumer policy).

Projektkomitee eesmärgiks on koostada standard, mida kõik organisatsioonid saavad kasutada, et aidata neil luua selged, juurdepääsetavad, õiglased ja hõlpsasti mõistetavad tingimused (lepingutingimused ja privaatsuseeskirjad), mis tagavad, et tarbijad saavad enne ostmist teha teadlikke otsuseid. Oluline on koostamisel kaasata ka tarbija seisukohad ja vaatenurgad. Kuna praegu valitseb tasakaalutus ja paljud tingimused, mille on kehtestanud/koostanud erinevad ettevõtted/organisatsioonid on põhjendamatult kallutatud nende kasuks ja tarbija kahjuks.

Koostatav dokument kauba- ja teenusepakkujatele veebipõhiste tingimuste selge kujundamise ja esitamise kohta peaks aitama mõista asju ühtselt ja vähendama tarbijatele tekkivaid kahjusid, aidates teha kehtivaid tingimusi neile arusaadavaks.

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes ja projektkomiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 03.03.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa