Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - Cold Chain Logistics

28.09.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Cold Chain Logistics" (Külmtoodete logistika). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Jaapani standardimisorganisatsioon (JISC).

Külmtoodete logistika on sotsiaalse infrastruktuuri oluline osa ning see aitab kaasa kaupade ohutule ja tõhusale tarnimisele. Loodava komitee eesmärk oleks kehtestada laialdaselt kohaldatavad standardid kogu külmtoodete logistikasüsteemile.

Loodava komitee käsitlusalasse kuuluks (kuid ei pruugi sellega piirduda):

- jahutatud kaupade vedamine/ladustamine, jahutatud kaupade füüsilise käitlemise (vastuvõtmine, laadimine, ümberlaadimine, ladustamine, sorteerimine, transport, kättetoimetamine) tingimused,

- reguleeritava temperatuuriga seadmete hooldus- ja juhtimismeetodid, kvaliteedikontrollimeetodid kogu külmaahelas (nt temperatuuri jälgimine ja kontroll, kahjustuste, kadude ja viivituste vältimine),

- hügieenikorraldus veo- ja ladustamisteenuse ajal,

- logistilise tõhususe hõlbustamine,

- tööjõu juhtimine (personali haridus ja koolitus, personali ja töökohtade ohtusjuhtimine),

- veo- ja hoiuteenuste ohutus, jälgimine ja kontroll,

- teabehaldus ja andmetöötlus (nt kliendihaldus, lasti jälgimine), samuti terminoloogia.

Loodava komitee soov ooleks ka jätkata projektkomitee ISO/PC 315 tegemisi (ISO 23412 järelmeetmed).

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 24.11.2020

 

Täiendav info ja teave: Maarika Uusmaa