Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - Ecological restoration

06.11.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Ecological restoration" (Ökoloogiline taastamine). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Hiina standardimisorganisatsioon (SAC).

Ökoloogiline taastamine võib aidata kaasa looduse kaitsmisele ja inimeste heaolu parandamisele kogu maailmas. Kavandatava ISO komitee poolt koostatavad standardid esitavad kindla raamistiku tulevaste taastamisprojektide jaoks kavandatud eesmärkide saavutamiseks.

Uue kavandatava komitee eesmärgiks on välja töötada valdkonnastandardid alustades terminoloogiast ja taastamist vajavate süsteemide võrdlusmudeli ettevalmistamisega, mis kajastab taastatavas ökosüsteemis soovitud omadusi. Komiteel on plaan koostada mageveekonna ökosüsteemi taastamise standardid (jõed, järved, märgalad, põhjavesi) ning lisaks standardid ökoloogiliste taastamisprogrammide loomiseks.

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 24.12.2020

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa