Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - „Etalonmaterjalid“

07.08.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek muuta komitee ISO/REMCO (Committee on reference materials) tehniliseks komiteeks „Etalonmaterjalid“. Ettepaneku komitee loomiseks esitas ISO TMB (technical management board). Veel ei ole otsustatud, kes hakkaks loodavat komiteed juhtima.

Komitee vastutaks olemasolevate ja töös olevate REMCO juhendite standarditeks muutmise eest.  

Valdkonnaga on Eestis seotud EVS/TK 38 „Metroloogia“.

Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 25.09.2020.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.