Uue ISO komitee asutamisettepanek - Tarneahelad

08.03.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek moodustada uus tehniline komitee „Tarneahelad“ (Chain of custody). Ettepaneku on teinud ISO/PC 308 ja komitee loomise korral võtaks sekretariaadi juhtida Hollandi standardimisorganisatsioon (NEN).

Loodava komitee käsitlusalaks saaks standardimine tarneahela valdkonnas käsitledes määratletud omadustega tooteid ja nendega seotud protsesse. Eesmärgiks tagada protsesside usaldusväärsus.

Ettepanek on esitatud mõttega jätkata ISO/PC 308 tegemisi võttes aluseks standardi ISO 22095 on plaan välja töötada standardite sari, mis käsitleks üksikasjalikumalt tarneahela mudeleid. Lisaks soovitakse koostada raamistik standardite hindamiseks. Loodavad ISO standardid võimaldaksid liikuda vastutustundlikuma tarbimise ja tootmise suunas, edendades uute protsesside ja toorainete kasutuselevõttu.

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 30.04.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa