Asutatud uus IEC tehniline komitee – Robootika elektri tootmise, ülekande ja jaotussüsteemide jaoks

14.04.2021
Alternate Text

Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (IEC) on asutanud uue tehnilise komitee "Robootika elektri tootmise, ülekande ja jaotussüsteemide jaoks" (Robotics for electricity generation, transmission and distribution systems), ettepaneku komitee asutamiseks esitas Hiina standardimisorganisatsioon (SAC).

Komitee peamiseks eesmärgiks on elektrisüsteemides (elektrijaamades), alajaamades, ülekande- ja jaotusvõrkudes jms kasutatava robootika standardimine. Loodavad standardid peaksid käsitlema terminoloogiat, disaini, funktsioone ja jõudlust, katsemeetodeid, robotite ja infosüsteemide liideseid, töömeetodeid ning ohutus- ja turvanõudeid. Komitee ei käsitle tuumajaamades kasutatavad robootikat.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.

Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.