Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Väikesed hüdroelektrijaamad

27.09.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Väikesed hüdroelektrijaamad" (Small hydropower plants). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Hiina standardimisorganisatsioon (SAC), ettepaneku heakskiitmise korral on Hiina nõus ka uue komitee sekretariaati haldama.

Tehnilise komitee eesmärgiks oleks luua standardeid, mis hõlmaksid väikeste hüdroelektrijaamadega (kuni 30 MW) seotud termineid ja määratlusi, asukoha valiku planeerimisele ja ehitusele esitatavaid tehnilisi nõudeid. Samuti soovitakse käsitleda sotsiaalaspektide ning keskkonnamõjude hindamist.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 15.11.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.