Skip to main content

Koostamisel on standardi EVS-EN 589:2024 rahvuslik lisa

05.06.2024
Alternate Text

Oleksii Bilyk/Shutterstock.com

Juunikuust alates on 60-päevasel arvamusküsitlusel Euroopa standardile EN 589:2024 „Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid“ koostatud rahvusliku lisa kavand prEVS-EN 589:2024/prNA „Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa“.

Selles rahvuslikus lisas kehtestakse vedelgaasi manomeetrilisele aururõhule kehtivad klassi nõuded Eestis.

Ettepaneku rahvusliku lisa koostamiseks esitas EVS/TK 37 „Kütuste ja määrdeainete kvaliteet“.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Heili Ruus.