Võimalused tudengitele (ja õppeasutustele)

Standardid on paljude spetsialistide elu osa ja neid on oluline kasutada juba õpingute ajal. Haridusasutustes kasutatakse standardeid laialdaselt, eriti tehnilist haridust pakkuvate erialade puhul on standardid oluliseks õppetöö osaks. Pakume tudengitele ja õppejõududele erinevaid võimalusi standarditega tutvumiseks.

Standardite täistekstidega tutvumine

Mitmete õppeasutuste raamatukogude kaudu on võimalik tutvuda Eesti standardite elektroonse täiskoguga. Lugemisteenuse olemasolu kohta saate küsida oma õppeasutuse raamatukogust. Juhul kui teie õppeasutusel puudub antud lugemisteenus, siis palume õppeasutuse töötajatel võtta ühendust meie klienditeenindusega e-posti standard@evs.ee või telefoni 605 5060 kaudu.

Rohkem infot lugemispunktide kohta.

Kasulikud materjalid

Lisaks standarditega tutvumisele pakume ka õppematerjali, mis sobib hästi nii õppejõududele, õpilastele kui ka kõigile, kes vajavad standardite kohta lisateavet. Tasuta materjali standardite ja standardimise kohta saavad õpilased kasutada iseseisvalt või loengu abimaterjalina.

Soodustused standardite ostmisel

Lisaks standarditega tutvumisele õppeasutuste raamatukogudes on võimalik standardeid osta ka isiklikuks kasutamiseks. Isiklikuks kasutamiseks mõeldud standardeid saab osta meie klienditeenindusest aadressil Akadeemia tee 21/6 II korrus.

50%-line soodustus kehtib ainult paberformaadis ostetud Eesti standardite korral (üli)õpilasele ja õppejõule soodustust tõendava dokumendi ettenäitamisel EVS klienditeeninduses.

Standardite autoriõigus

Standardid on autoriõigusega kaitstud ning nende reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele. Kui teil on soov standardite sisu kasutada või tsiteerida seoses õppetööga või kui teil on kahtlusi, kas teie poolt planeeritavad tegevused on kooskõlas standardite autoriõigustega või soovite kasutada standardite tekste muul viisil, kui oma tarbeks, võtke ühendust Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega.

Rohkem infot autoriõiguse kaitse kohta.

EVS klienditeenindus pakub abi

Juhul kui teil tekib küsimusi seoses standarditega ja nende kasutamisega, siis palun pöörduge meie klienditeeninduse poole, kus meie spetsialistid annavad teile nõu ja abi telefoni 605 5060 või e -posti standard@evs.ee teel.