Esileht»E-pood»EVS 812-2:2014

EVS 812-2:2014

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

See standard sätestab tuleohutusnõuded ehitiste ventilatsioonisüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja ekspluatatsioonile. Standardis käsitletakse mitut tuletõkkesektsiooni teenindavat ventilatsiooniseadet (keskventilatsiooniseadet) ning rakenduslikus mahus ka ühte tuletõkkesektsiooni teenindavat ventilatsiooniseadet. Seda standardit võib rakendada peale põhiliste ventilatsiooniseadmete ka täiendavate ventilatsiooniseadmete tuleohutusele. Täiendavateks seadmeteks on näiteks soojaõhugeneraatorite kanalivõrgud, puru-, tolmu- jms eemalduskanalid, materjalide ülekandekanalid jne. Standardi kasutamisel tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004 määrust nr 315.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötlusega on standard viidud vastavusse tänapäevase ehituspraktikaga ja uuenenud tehniliste normidega, seejuures on toimunud järgmised muutused: - korrigeeritud on jooniseid; - täpsustatud on hoolduse ja puhastamise nõudeid; - täpsustatud on ventilatsioonisüsteemi kasutuselevõtu nõudeid.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta