Esileht»E-pood»EVS 812-3:2018

EVS 812-3:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

Selles Eesti standardis käsitletakse hoonete kütmiseks ja kütuse hoidmiseks ettenähtud ruumide ning küttesüsteemide tuleohutust.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Peamised muudatused võrreldes standardi eelmise versiooniga on järgmised: — Antud on võimalus põhjendatud juhul juhtida ühte suitsulõõri mitme kütteseadme suitsugaasid kas eri korrustelt või rohkem kui kahest kütteseadmest. — Esile on toodud gaasikatlaga ruumide erisused määruse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (RT I, 04.04.2017, 14) nõuete kohaselt (tekstis kasutusel: ehituslike tuleohutusnõuete määrus). — Rõhutatud tootjavastutusega toodete kasutamisel tootjavastutusest lähtuvaid nõudeid ning nende arvestamist. — Muudetud paiskpinna nõude olemust katlaruumidel. — Esile toodud müüritiskorstnas kasutatavatele tellistele kildumistegur, pehmenemistemperatuur ja sulamispunkt. Muu hulgas on esitatud nõue, et suitsugaasidega kokku puutavad tellised peavad taluma suitsugaasist tingitud happelist keskkonda. — Kontrollimise ja korrashoiu tagamise nõuded koondatud ühte plokki. — Täpsustatud siibri asukohta ehitises. — Lisatud lisaseadmete – tõmbeventilaator, summuti, kondensaadi äravoolusüsteem – kasutamise tingimused. — Ohutuskujade tagamisel toodud sisse analüütiline/arvutuslik tõendamine. — Täpsustatud kütteseadmes kasutatavate eri toodete kooskasutamise tingimusi. — Täpsustatud ühenduslõõrile esitatavaid tingimusi.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta