Esileht»E-pood»EVS 812-4:2018

EVS 812-4:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 12,51 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

See standard sätestab ehituslikud tuleohutusnõuded tööstus-, lao- ja põllumajandushoonete ruumide (VI kasutusviis), garaažide (VII kasutusviis) ning vastava tegevusega muude hoonete üksikruumide projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluse peamised muudatused on järgmised: — on muudetud tuletõkkesektsioonide moodustamist piirpindala järgi, kus tulenevalt tuleohutusklassist, tuleohuklassist, korruselisusest ja tulekaitsetasemest on muudetud piirpindala suurust ning senisest enam võimaldatud määratleda tulekaitsetase ja piirpindala kaalutluse alusel. Oluliselt on vähendatud piirpindala I tulekaitsetaseme puhul eesmärgiga kohustada enamikul juhtudel paigaldada tööstus- ja laohoonetesse lisaks tulekustutitele ka vähemalt tulekahjusignalisatsioonisüsteem tulekahju kiireks avastamiseks ja sellest teavitamiseks; — kogu standardi teksti on korrigeeritud ja muudetud. Paljud ebaolulised ja praktikas mitte rakendamist leidnud või mitmeti tõlgendatavad nõuded on välja jäetud või asendatud; — uue jaotisena on määratletud nõuded tööstuslikele telk-ehitistele.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta