Esileht»E-pood»EVS 812-7:2018

EVS 812-7:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

See standard annab selgitused ja tüüplahendused standardolukordade lahendamiseks ehituslike tuleohutusnõuete määrusega kehtestatud oluliste tuleohutusnõuete tagamisel ja minimaalse ohutustaseme määratlemisel. Erilahenduste sobivust on endiselt võimalik analüütiliselt tõendada, kui on tagatud oluliste tuleohutusnõuete minimaalne tase. Standard EVS 812-7 ei käsitle põhjalikult ehituslikke nõudeid ehitistele ja tuleohutuspaigaldistele, mis on juba kaetud standardi, tehnilise spetsifikatsiooni või määrusega.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Peamised muudatused võrreldes standardi eelmise versiooniga on järgmised: — vastavus tänapäeva tehnilistele normidele; — lisatud on valemid sisenurga tuleleviku tõkestamise, väljumistee ja evakuatsioonitee laiuse, evakuatsiooniaja, kaablite põlemiskoormuse jne kohta; — antud soovitusi kaablite paigaldamise kohta, lähtudes ehitise kasutusotstarbest; — pakutud eri lahendusi fassaadi soojustamisel tuleleviku tõkestamiseks; — täpsustatud tulemüüri ehituslikku lahendust; — lisatud peatükk elektrivõrku ühendatud autonoomse tulekahjuanduri kohta; — lisatud osa, mis käsitleb väljumisteid hoonest; — lisatud peatükk elektrit tootvate päikesepaneelide ohutuse tagamise kohta päästetöödel; — täpsustatud päästesõidukite tehnilisi andmeid; — omaette peatükkidena on käsitletud olemasoleva hoone ümberehitamist ja laiendamist ning plahvatusohtu hoones.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta