Esileht»E-pood»EVS JUHEND 2:2016

EVS JUHEND 2:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine

See juhend käsitleb algupärase Eesti standardi ning tõlkemeetodil ülevõetava rahvusvahelise või Euroopa standardi koostamisettepaneku esitamist ja menetlemist, kavandi koostamist, arvamusküsitlust või kommenteerimist, kavandi heakskiitmist, kinnitamist, standardi avaldamist ja levitamist. Samuti käsitleb see EVS-i standardilaadsete dokumentide koostamist ning standardilaadsete dokumentide tõlkimist. Juhendis on toodud ka Eesti standardi muutmise, uustöötluse ja tühistamise protseduurid. Juhend ei käsitle rahvusvahelise või Euroopa standardi ülevõtmist Eesti standardiks ümbertrüki meetodil või jõustumisteate meetodil.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Peamised muutused võrreldes juhendi 2014. a väljaandega on järgmised: - korrigeeritud sõnastusi, juhendi struktuuri ning eemaldatud juhendist standardite ja tõlgete koostamisettepanekute vormid ning kommentaaride koondi vorm, mis on kättesaadavad Standardikeskuse veebilehelt; - tõlkemeetodil standardite ülevõtu protseduuri muudetud selliselt, et põhjendatud juhtudel on võimalik tõlke kommenteerimise etapp sellekohase komitee otsuse või komitee puudumisel Standardikeskuse otsusega vahele jätta; - lisatud info Standardikeskuse kommenteerimisportaali kasutuselevõtu kohta.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta