Back

EV ST 3:1992

Presentation of administration documents - General requirements

General information
Withdrawn from 01.11.2000
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
Käesoleva standardi eesmärgiks on korrastada ja ühtlustada haldusdokumentide koostamist ja vormistamist, võttes arvesse selles valdkonnas kehtivaid rahvusvahelisi ja teiste riikide standardeid ning praktilisi kogemusi. Standardi lisana toodud näidistega antakse juhiseid enamkasutavate dokumendiliikide vormistamiseks.
*
*
*
PDF
21.60 € incl tax
Paper
21.60 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring