Back

EVS 615:2021

Traffic lights and their application

General information
Valid from 01.09.2021
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardit on eelkõige kaasajastatud ja see on viidud vastavusse kehtivate õigusaktidega. Standardist on välja jäetud tähenduste osa dubleerimised, mis on kajastatud MKM-i määruses nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“. Samuti on uuenenud CEN-i standardite tõttu muudetud tehnilisi nõudeid. Standardi struktuur on muudetud foorirühmapõhiseks, st kokku on toodud nii rühmas olevate fooride ehitus kui ka kasutamine. Joonised on kõik nummerdatud ja vajaduse korral numbrid muudetud.
Standard history
Status
Date
Type
Name
01.09.2021
Main
07.04.2008
Amendment
01.11.2001
Main

This Estonin standard sets installation requirements for the traffic lights application on Estonian roads.

*
*
*
PDF
15.86 € incl tax
PDF redline
19.04 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS 613:2001

Traffic signs. Application
Newest version Valid from 01.11.2001
Amendment

EVS 613:2001/A1:2008

Traffic signs. Application
Newest version Valid from 07.04.2008
Amendment

EVS 613:2001/A2:2016

Traffic signs - Application
Newest version Valid from 04.04.2016