Back

EVS 652:2020

Shale oils - Method for determination of sediment content and ash

General information
Valid from 16.07.2020
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uustöötluses on — arvestatud aparatuurile ja reaktiividele kehtivate uute Euroopa ja rahvusvaheliste standarditega; — kaasajastatud standardi teksti ja terminoloogiat, tehtud redaktsioonilisi parandusi; — lisatud peatükk „Terminid ja määratlused“ meetodi täpsuse hindamiseks kasutatavate terminite sisu selgitamiseks; — määratud nõuded filtripaberile kinnipeetavate osakeste diameetri kohta; — lisatud täiendav analüüsivõimalus põlevkiviõli proovidele määratlusega „nagu vastu võetud (as received)“, kus ei teostata õliproovis eelnevat veesisalduse määramist, ning seda arvestav arvutusvalem.
Standard history
Status
Date
Type
Name
16.07.2020
Main
15.11.1999
Main
This Estonian Standard specifies a method for the determination of sediment and ash content in oil. This standard applies to oils obtained by the thermal treatment of oil shale.
*
*
*
PDF
9.61 € incl tax
Paper
9.61 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring