Skip to main content
Back

EVS 807:2016

Management and Maintenance of Facilities

General information

Valid from 04.10.2016
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardis EVS 807:2016, mis on standardi EVS 807:2010 uustöötlus, on olulisematest muudatustest ja täiendustest täpsustatud käsitlusalas nt lepingu regulatsiooni ja standardi vabatahtlikkust käsitlevat teksti. Samuti täiendati standardit tulenevalt Eesti Vabariigi ehitusseadustiku ja valdkonna Euroopa standardite nõuetest ning toodi standardisse sisse korrashoiukava põhine korrashoiu protsessi kirjeldus. Peale selle täpsustati standardi teksti eriarvamuste ja vaidluste lahendamist käsitleva temaatika osas. Seejuures ajakohastati standardi põhiosas korrashoiu teenuse kvaliteedi ja selle hindamise, dokumenteerimise, tulude ja kulude peatükke ning lisades B ja D nende rakenduslikke tüüpvorme, mh lisati lisas C kinnisvara korrashoiu teenuse lepingu lisade näidised. Veel täiendati standardi põhiosa teksti valdkonna kutse andmise ja sertifitseerimise aluste kirjeldusega. Standardi uusöötluses täpsustati tegevuste klassifikaatori koodide 200, 250 kuni 256, 280, 281, 330, 350 ja 400 tekstis.

Standard history

Status
Date
Type
Name
Main
prEVS 807
18.04.2022
Amendment
18.04.2022
Main + amendment
03.08.2020
Amendment
03.08.2020
Main + amendment
04.10.2016
Main
04.06.2013
Corrigendum
08.04.2010
Corrigendum
04.03.2010
Main
This standard specifies the generic principles to assure and benchmark quality of real estate and facilities management related services.

Required fields are indicated with *

*
*
*
PDF
46.36 € incl tax
PDF redline
60.27 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 910:2017

Procurement documents for property maintenace and their preparing guide
Newest version Valid from 03.05.2017
Main

EVS 914:2012

Cleaning quality – System for establishing and assessing cleaning quality
Withdrawn from 16.07.2020
Main

EVS 843:2016

Urban streets
Newest version Valid from 04.04.2016
Main

EVS 812-1:2017

Fire safety of constructions - Part 1: Vocabulary
Newest version Valid from 17.07.2017