Back

EVS 891:2008

Measurement and evaluation of electrical lighting in working places

General information
Withdrawn from 15.06.2021
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
07.04.2008
Main
Standard sätestab nõuded sise- ja välistöökohtade elektervalgustuse kvantiteedi- ja kvaliteedinäitajate mõõtmisele ja hindamisele, kui selle eesmärk seisneb valgustuspaigaldise vastavuse kontrollimises Euroopa töövalgustus-standardites esitatud valgussuuruste vähimalt nõutavatele või enimalt lubatavatele väärtustele ning ehitus- ja käidunõuetele. Standardi sätteid saab põhimõtteliselt laiendada ka muudele (nt petrooli- või gaasilampidel põhinevatele) tehisvalgustus-paigaldistele. Standardis esitatud mõõtemeetodeid saab rakendada ka töökohtade loomuliku valgustuse kontrollimisel.Käesoleva standardi nõuete järgimine annab võimaluse tagada ühtne mõõtmis- ja hindamismenetlus -uute valgustuspaigaldiste kasutuselevõtul ja valgustehniliste projektlahenduste kontrollil,• olemasolevate valgustuspaigaldiste tegeliku seisundi uurimisel, et kindlaks teha nende vastavus valgustusstandarditele ja töötervishoiunõuetele ning tarbe korral suunitleda paigaldise või selle hooldamiskorra muudatusi, • ühesuguse otstarbega, kuid erisuguse ehitusega valgustuspaigaldiste võrdlemisel, et valida tehniliselt ning majanduslikult otstarbekaimaid valgustehnilisi lahendusi.
*
*
*
PDF
15.86 € incl tax
Paper
15.86 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main

EVS-EN 12464-1:2011

Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
Withdrawn from 16.09.2021
Main

EVS-EN 12464-2:2007

Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places
Withdrawn from 01.07.2014
Main + corrigendum

EVS-EN ISO 9612:2009

Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method
Newest version Valid from 04.06.2009
Main + corrigendum

EVS-EN 15251:2007

Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
Withdrawn from 15.10.2019