Back

EVS 901-1:2020

Road Construction - Part 1: Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments

General information
Valid from 15.09.2020
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardis on tehtud järgmised tehnilised muudatused: — käsitlusala on laiendatud pindamiskihtide täitematerjalidega; — laiendatud on täitematerjalide terastikulise koostise kategooriate valikut (tabel 1); — laiendatud on peen- ja fraktsioneerimata täitematerjalide peenosiste sisalduse kategooriate valikut (tabel 4); — täpsustatud on peen- ja fraktsioneerimata täitematerjalide peenosiste kvaliteedi kontrollimise aluseid; — täpsustatud on jämetäitematerjalide purunemiskindluse kontrollimise ja deklareerimise võimalusi Los Angelese meetodil alternatiivsete fraktsioonidega; — laiendatud on jämetäitematerjalide kulumiskindluse kategooriate valikut (tabel 7); — välja on jäetud täitematerjali puistetiheduse määramise jaotis; — täpsustatud on mineraloogilise koostise deklareerimise nõudeid; — välja on jäetud täitematerjali ja bituumensideaine nakke määramise jaotis; — lisatud on huumuse sisalduse kontrollimise jaotis; — täpsustatud on nõudeid tehistäitematerjalidele; — jaotis „Radioaktiivne kiirgus“ on asendatud jaotisega „Täitematerjalidest eralduv gammakiirgus“ ning täpsustatud on kiirgusohutuse hindamise põhimõtteid; — täpsustatud on nõudeid filleri tüüpidele; — välja on jäetud täitematerjalide ja fillerite minimaalsete katsesageduste tabel ja asendatud see viitega standardis EVS-EN 13043:2004 toodule; — täitematerjalide ladustamist ja transporti käsitlenud jaotis on muudetud teatmelisaks B; — välja on jäetud lisad täitematerjalide Eestis enam kasutatud fraktsioonide ja terastikulise koostise üldnõuetega; — välja on jäetud lisad täitematerjalide CE-märgise näidistega.

Standard history

Status
Date
Type
Name
15.09.2020
Main
08.10.2009
Main
This Estonian Standard specifies requirements for the properties of natural and artificial aggregates and fillers used in asphalt mixtures and surface dressing works in Estonia, considering local road construction and maintenance conditions and practical experience.
*
*
*
PDF
16.80 € incl tax
PDF redline
21.84 € incl tax
Paper
16.80 € incl tax
Browse standard for 24 hours: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS 901-3:2021

Road construction. Part 3: Bituminous mixtures
Newest version Valid from 01.02.2021
Main

EVS 901-2:2016

Road construction. Part 2: Bituminous binders
Newest version Valid from 04.04.2016
Main + amendment

EVS-EN 932-3:2000+A1:2003

Tests for general properties of aggregates. Part 3: Procedure and terminology for simplified petrographic description
Withdrawn from 01.07.2022
Main

EVS-EN 933-4:2008

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape index
Newest version Valid from 09.06.2008