Back

EVS-ISO 45001:2018

Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018, identical)

General information
Valid from 02.04.2018
Base Documents
ISO 45001:2018
Directives or regulations
None

Standard history

Status
Date
Type
Name
02.04.2018
Main
01.01.2010
Main
08.01.2008
Main
ISO 45001 määrab kindlaks nõuded töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) juhtimissüsteemile ja annab juhised kuidas seda kasutada. See võimaldab organisatsioonidel pakkuda ohutuid ja tervislikke töökohti, ennetades tööga seonduvaid vigastusi ja tervisekahjustusi ja parendades organisatsiooni TTO-alast tulemuslikkust.

ISO 45001 kohaldatakse kõikide organisatsioonide suhtes, kes soovivad seada sisse, viia ellu ja hoida toimivana TTO juhtimissüsteemi, et parandada töötervishoidu ja tööohutust. Standard on sobiv kõikidele organisatsioonidele nende suurusest, tüübist ja olemusest sõltumata.

Saavutatavad tulemused hõlmavad järgmist:

–  TTO-alase tulemuslikkuse järjepidev parendamine,

–  õigusaktide jm nõuete täitmine,

–  TTO-alaste eesmärkide saavutamine.

See kohaldub TTO riskidele, mida organisatsioon võib ohjata, võttes arvesse selliseid tegureid nagu kontekst, milles organisatsioon toimib, ning töötajate ja teiste huvipoolte vajadused ning ootused.

ISO 45001 ei esita eriomaseid kriteeriume ei TTO-alasele tulemuslikkusele ega kirjuta ette TTO juhtimissüsteemi ülesehitust. Standard ei käsitleta ka selliseid küsimusi nagu tooteohutus, varakahjustus või keskkonnamõjud väljaspool nendega seonduvaid ohtusid töötajatele ja teistele huvipooltele. Seda standardit võib kasutada tervikuna või osaliselt selleks, et TTO juhtimist süstemaatiliselt parendada
*
*
*
PDF
36.00 € incl tax
Paper
36.00 € incl tax
Browse standard for 24 hours: 2.40 € incl tax
Standard monitoring

Customers who bought this item also bought

Main

EVS-EN ISO 14001:2015

Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015)
Newest version Valid from 06.10.2015
Main

EVS-EN ISO 9001:2015

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
Newest version Valid from 06.10.2015
Main

EVS-EN ISO 9001:2015 en

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
Newest version Valid from 06.10.2015
Main

EVS-EN ISO 50001:2018

Energy management systems - Requirements with guidance for use (ISO 50001:2018)
Newest version Valid from 19.12.2018