Back

EVS JUHEND 4:2018

Structure, formulation and presentation of an Estonian Standard and publication

General information
Withdrawn from 15.09.2020
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2017. aasta väljaandega on järgmised: — muudetud kavandite tähistusviisi; — muudetud Eesti standardi eessõna rahvusvahelise standardi tõlkemeetodil ülevõtmisel; — täpsustatud normiviidete ja kirjanduse loetelu olemust; — täpsustatud, milliseid peatükke võib liigendada, milliseid peatükke ei nummerdata ja millised peatükid võivad standardis esineda vaid ühe korra; — täiendatud terminite ja määratluste peatükki; — täpsustatud, et teatmelisad võivad sisaldada valikulisi nõudeid; — täpsustatud, millised märkused võivad sisaldada nõudeid; — uuendatud kirjandusele viitamise näiteid; — täiendatud viidete ja näidete peatükke; — lisatud ja muudetud tõlkesoovitusi; — täiendatud kontroll-loendit lisas C.
Standard history
Status
Date
Type
Name
15.09.2020
Main
18.09.2018
Main
16.10.2017
Main
EVS JUHEND 4:2017
This EVS Guide describes the rules for structure, formulation and presentation of Estonian standards, standard's alike documents and their drafts. The rules for amendments and corrigendums are described also.
*
*
*
PDF
21.60 € incl tax
Paper
21.60 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring