Back

EVS JUHEND 6:2021

Establishment and working procedures of standardisation technical committee and project committee

General information
Valid from 20.07.2021
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2019. a väljaandega on järgmised:  korrigeeritud läbivalt Eesti Standardikeskuse asemele Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus;  lisatud Eesti riikliku akrediteerimisasutuse õigus osaleda asjakohaste standardimiskomiteede töös;  lühendatud komitee töös mitteosaleva liikme liikmeskonnast väljaarvamise aluseks oleva mitteosalemise aja kestust;  eemaldatud juhendist lisa A ja lisa B (komiteede registreerimisavalduste vormid), mis on kättesaadavad meie veebilehel.
Standard history
Status
Date
Type
Name
20.07.2021
Main
16.07.2019
Main
This Guide determines the requirements for the establishment, functioning and disbanding of standardisation Technical Committee's and Project Committee's registered at the Estonian Centre for Standardisation and Accreditation.
*
*
*
PDF
13.08 € incl tax
Paper
13.08 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring