26. septembril registreeriti uus tehniline komitee, et osaleda vesiniku tootmist, transporti ja tarbimist käsitlevas standardimistegevuses.
Reedel, 16. septembril, toimus iga-aastane standardimiskomiteede infopäev.
Edasi arendatakse kinnisvarakeskkonna juhtimise aluseid, uuendatakse rakendusjuhiseid ning standard viiakse kooskõlla muudatustega õigusaktides, uuenenud Euroopa standardite ja kutsekvalifikatsioonisüsteemi nõuetega.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.09.2022).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.09.2022).
Euroopa standardimisorganisatsioonides CEN-CENELEC on hääletamisel ettepanek asutada uus ühine tehniline komitee "Kvanttehnoloogiad" (Quantum Technologies).