Tehnilise komitee EVS/TK 16 „Raudtee“ algatusel asuti koostama standardi EVS 867:2011+A1:2013 „Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid” uustöötlust.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.06.2023).
19. aprillil tegi Briti standardimisorganisatsioon BSI ettepaneku luua CEN-CENELEC ühine tehniline komitee isikukaitsevahendite horisontaalsete teemade käsitlemiseks.
Saksamaa standardimisorganisatsioon DIN on teinud ettepaneku uue ISO komitee asutamiseks.
Hiina riiklik standardimisorganisatsioon SAC on teinud ettepaneku uueks ISO komitee asutamiseks.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.05.2023).