Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on asutanud uue projektkomitee ISO/PC 329 „Consumer incident investigation guideline“ (Juhend tarbijajuhtumite uurimiseks).
ISO asutas uue tehnilise komitee Security equipment (Finantsasutuste ja äriorganisatsioonide turvaseadmed)
Dokument sätestab miinimumnõuded kaitsemaskide disaini, tootmise ja tulemuse hindamiseks ning on eriolukorrast tingitult tasuta kättesaadav.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.07.2020).
Tegevuse lõpetab EVS/TK 63 "Ehitusmaterjalides sisalduvate ohtlike ainete emissiooni hindamise põhimõtted".
Tegevuse lõpetab projektkomitee EVS/PK 70 "Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine".