Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletusel uue komitee „Menstrual products“ (Menstruatsioonitooted) loomine. Ettepaneku on teinud ISO/COPOLCO.
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis (ISO) on asutatud uus projektkomitee - ISO/PC 337 „Guidelines for the promotion and implementation of gender equality“ (Suunised soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ja rakendamiseks).
Kavandatav standard peaks tagama nõuete ühtlustamise ja täitma puudused reeglistiku osas, mis käsitleb erinevaid katsetusi objektide vastuvõtmisel ja seadistamisel.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.10.2021).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.10.2021).
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Väikesed hüdroelektrijaamad " (Small hydropower plants).