Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis (ISO) on asutatud uus tehniline komitee - ISO/TC 308 „Tarneahelad“ (Chain of custody) ja sekretariaati hakkab haldama Hollandi standardimisorganisatsioon (NEN).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (20.07.2021).
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletusel OAS ettepanek uue standardi „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised ISO 9001 rakendamiseks politseiorganisatsioonides“ koostamiseks.
Alustatud on EVS/TK 36 käsitlusalasse kuuluva standardi EVS 944 „Nõuded koristamisele tervishoiuasutustes“ koostamisega.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.07.2021).
Rahvusvahelises Standardiorganisatsioonis (ISO) jõudis lõpuni uue komitee registreerimine, mille sekretariaati hakkab haldama Hiina (SAC)