2022. aasta rahvusvahelise metroloogiapäeva teemaks on metroloogia digiajastul.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.05.2022).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (02.05.2022).
Alustatud on EVS/TK 60 käsitlusalasse kuuluva standardite sarja „Katuseehitusreeglid“ uue osa „Katuseehitusreeglid. Osa 7: Aluskatused“ koostamisega.
Kogenud reisijad teavad, et maailmas on kasutusel mitmeid erinevaid pistikuid ja pistikupesasid.
Euroopa standardimisorganisatsioonis (CEN) on asutatud uus tehniline komitee - CEN/TC 470 „Quality in Medical Imaging along the patient Pathway“ (Kujutisdiagnostika kvaliteet patsiendi raviteekonnal).