Alates 2. jaanuarist muutub Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tasuliste teenuste ning standardite hinnakiri.
Esmalt soovib komitee keskenduda mitmekesistunud profiiliga klientide vajadustele, kuid aidata ka konsultantidel suurendada efektiivsust, näiteks rakendades agiilse teenuse osutamist.
Uue komitee käsitlusala standardid on kohalduvad nii tervishoius, veterinaarias, põllumajanduses, toidutööstuses kui ka koduses kasutuses.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.11.2022).
MTÜ Eesti Isolatsiooniettevõtjate Liidu eestvedamisel alustati standardi EVS 860-5 uustöötluse koostamist.
EVS/TK 15 ettepanekul ja eestvedamisel alustati standardi EVS 871 uustöötluse koostamist.