Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.02.2021).
Alustatud on EVS/TK 60 käsitlusalasse kuuluva EVS 920-5 "Osa 5: Lamekatused" uustöötluse koostamisega.
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 315 „Cold Chain Logistics“, mille sekretariaati haldab Jaapan (JISC).
Küsimuste esitamiseks ja võimalikeks aruteludeks kutsub AFNOR osalema informatiivsel veebiseminaril (26.02.2021 ja 11.03.2021). Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 01.03.2021.
Standard kirjeldab puit- ja puidupõhistest materjalidest katuse- ja fassaadikatete aluskonstruktsioonide teostuse.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.02.2021).