ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Heat Supply Network (HSN). Komitee loomise ettepaneku tegi Hiina standardiorganisatsioon (SAC).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (16.09.2021).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.09.2021).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.08.2021).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (03.08.2021).
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis (ISO) on asutatud uus tehniline komitee - ISO/TC 308 „Tarneahelad“ (Chain of custody) ja sekretariaati hakkab haldama Hollandi standardimisorganisatsioon (NEN).