Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.10.2020).
EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ on alustanud muudatuse koostamisega standardile EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (02.10.2020).
Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR) on teinud ettepaneku uue Euroopa tehnilise komitee "Digitaalse sisu haldamine ja säilitamine" asutamiseks. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 02.11.2020.
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Cold Chain Logistics" (Külmtoodete logistika).
Itaalia standardimisorganisatsioon (UNI) on teinud ettepaneku uue CEN tehnilise komitee „Climate Change“ (Kliimamuutused) asutamiseks.