Tehnilise komitee EVS/TK 27 “Küte ja ventilatsioon” käsitlusalas olevast standardist EVS 906:2018 asuti koostama uustöötlust.
ISO on heaks kiitnud olemasolevates ja tulevastes juhtimissüsteemide standardites kahe jaotise täiendamise.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.02.2024).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.02.2024).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.01.2024).
EVS pakub nüüd võimalust kasutada standardite sirvimisteenust 30 minuti või 24 tunni jooksul.