LNG- ja CNG-gaasi kasutamine sõidukites on maailmas kasvav trend ning uuendamist vajavad kehtivad rahvusvahelised standardid, mis on üle võetud ka Eestis.
Alustatakse uustöötluste koostamist standarditele EVS 875-4:2015 „Vara hindamine. Osa 4 Hindamise head tavad ja hindamistulemuste esitamine“ ja EVS 875-12:2016 „Vara hindamine. Osa 12: Hindamine hüvitamise eesmärgil“.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.01.2022).
Standard käsitleb kukersiitpõlevkivi tuhasuse määramise meetodit. Standard kuulub tehnilise komitee EVS/TK 57 "Põlevkivi" käsitlusalasse.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (31.12.2021).
EVS/TK 22 "Informatsioon ja dokumentatsioon" hakkab peegeldama CEN/TC 468 "Management and preservation of digital information" tegevust.