Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Child care articles" (Lapsehooldustooted). Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 26.06.2020.
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Sotsiaalne vastutustundlikkus" (Social Responsibility).
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel Kanada standardimisorganisatsiooni ettepanek asutada uus projektkomitee "Riskide maandamine noorte- ja koolireisidel" (Managing Risks for Youth and School Trips).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.05.2020).
EVS/TK 02 "Tsement ja lubi" on esitanud koostamisettepaneku Eesti algupärase standardi EVS 925:2015 " Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid" muudatuse koostamiseks.
Alates esmaspäevast s.o 18. maist on Standardikeskuse klienditeenindus külastajatele taas avatud. Seoses kehtivate nõuetega teenindussaalidele saame teenindada piiratud arvu lugejaid korraga.