Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on loodud uus tehniline komitee ISO/TC 334 „Reference materials“, mille sekretariaati haldab Lõuna-Aafrika Vabariik (SABS).
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusega on koostanud suunised õigusaktide ettevalmistajatele korrektseks standarditele viitamiseks.
Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Assistance Dogs. Komitee loomise ettepaneku tegi Hollandi standardiorganisatsioon (NEN) ning samuti on nad nõus haldama võimaliku uue komitee sekretariaati.
Euroopa standardimisorganisatsiooni CEN poolt on asutatud uus tehniline komitee CEN/TC 468 “Management and preservation of digital content”, mille sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.01.2021).
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus projektkomitee „Juhised veebitingimuste kohta“ (Guidelines on online terms and conditions).