Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (03.05.2021).
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel Hiina standardimisorganisatsiooni ettepanek asutada uus tehniline komitee "Piirkondlik energiasüsteem" (District Energy System).
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel Hiina standardimisorganisatsiooni ettepanek asutada uus tehniline komitee "Deoksüdeerijad ja desikandid" (Deoxidizers and desiccants).
Euroopa standardimisorganisatsiooni CEN poolt on asutatud uus tehniline komitee CEN/TC 469 “Animal Health” (Loomatervishoid), mille sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.04.2021).
Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (IEC) on asutanud uue tehnilise komitee "Robootika elektri tootmise, ülekande ja jaotussüsteemide jaoks" (Robotics for electricity generation, transmission and distribution systems), ettepaneku komitee asutamiseks esitas Hiina standardimisorganisatsioon (SAC).