Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on loodud projektkomitee ISO/PC 335 „Guidelines for organizations to increase consumer understanding“ of online terms and conditions“.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (03.05.2021).
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel Hiina standardimisorganisatsiooni ettepanek asutada uus tehniline komitee "Piirkondlik energiasüsteem" (District Energy System).
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel Hiina standardimisorganisatsiooni ettepanek asutada uus tehniline komitee "Deoksüdeerijad ja desikandid" (Deoxidizers and desiccants).
Euroopa standardimisorganisatsiooni CEN poolt on asutatud uus tehniline komitee CEN/TC 469 “Animal Health” (Loomatervishoid), mille sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.04.2021).