EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ hakkab peegeldama CEN–i tehnilise komitee CEN/TC 401 „Reduces Ignition Propencity Cigarettes“ tegevust.
27.10.2020 lõpetas tegevuse projektkomitee EVS/PK 69 "Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus".
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.10.2020).
EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ on alustanud muudatuse koostamisega standardile EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (02.10.2020).
Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR) on teinud ettepaneku uue Euroopa tehnilise komitee "Digitaalse sisu haldamine ja säilitamine" asutamiseks. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 02.11.2020.