Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.12.2021).
Uue komitee eesmärk on koostada rahvusvahelised standardid, mis tooks välja sõidukijuhtimise intelligentse koolitussüsteemi terminid, määratlused, nõuded ja katsemeetodid.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.11.2021).
29. oktoobril toimus, esmakordselt virtuaalse kohtumisena, tänavune standardimiskomiteede infopäev.
Standardis antakse juhised kantava tulekustuti kontrollimiseks, hooldamiseks, laadimiseks ja survekatse tegemiseks ning tulekustuti hoolduspunkti tehnilise varustatuse ja teenuse kvaliteedi ühtlustamiseks.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.11.2021).