Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.09.2020).
Algupärane standard EVS 919:2020 on nüüd avaldatud ja on kõigile kättesaadav meie e-poest.
Eesti Standardikeskus hakkab 2021. aasta 1. jaanuarist pakkuma akrediteerimisteenust, võttes Eesti akrediteerimisasutusena tegutsemise üle SA Eesti Akrediteerimiskeskuselt.
Rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni ISO poolt on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 334 "Child care articles" (Lapsehooldustooted). Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.
CEN-is on arvamusküstilusel prEN 17531 „Reporting in support of supervision of online gambling services by the gambling regulatory authorities of the Member States”.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.09.2020).