Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.12.2020).
Eesmärkide täitmise tõttu lõpetab tegevuse EVS/PK 72 "Puittaimed haljastuses".
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (16.11.2020).
Uus standard aitab langetada kaalutletud otsuseid ja lahendada probleeme, mis on tekkinud olemasolevate puude läheduses toimuva ehitustegevusega.
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Ecological restoration" (Ökoloogiline taastamine).
Euroopa standardimisorganisatsiooni (CEN) poolt on loodud uus tehniline komitee CEN/TC 466 „Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear“ (Säästev kalandus, vesiviljelus ja püügivahendid).