Koostamisel oleva algupärase standardi prEVS 943 “Sünteetilised kütused. Kütused (klass F). Eesti põlevkiviõli spetsifikatsioon” eeldatav arvamusküsitlus algab novembris 2020.
Standard EVS 652 "Põlevkiviõlid. Tahkete lisandite ja tuhasuse määramise meetod" on ette nähtud tahkete lisandite ja tuhasuse määramiseks samast põlevkiviõli proovist.
Komitee eesmärk on liitiumi kaevandamise, rikastamise, ekstraheerimise, eraldamise ja liitiumiosakeste vajalikeks liitiumiühenditeks/-materjalideks muutmise standardiseerimine.
Eesti komitee EVS/TK 30 ettepanekul alustati kolme tehniliste paigaldiste termilise isoleerimise algupäraste standardite uustöötluste koostamist.
Seoses koroonaviiruse puhanguga Euroopas tegi Eest Standardikeskus erandkorras vabalt kättesaadavaks osad isikukaitse- ja meditsiiniseadmete standardid, mis on vajalikud COVID-19 pandeemia vastu võitlemiseks.
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioon tegi ettepaneku asutada uus tehnline komitee - Security equipment for financial institutions and commercial organizations.