Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.01.2021).
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus projektkomitee „Juhised veebitingimuste kohta“ (Guidelines on online terms and conditions).
Alates 01.jaanuarist 2021 lisandus meie ühingu teenuste hulka akrediteerimisteenuste pakkumine.
Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee „Tarbekaupade ohutuse juhtimine“ (Consumer Product Safety Management).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (31.12.2020).
Euroopa standardimisorganisatsioonides CEN-CENELEC on hääletamisel ettepanek asutada uus ühine tehniline komitee "Tehisintellekt" (Artificial Intelligence).