Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.09.2023).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.09.2023).
Septembrist võtab Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus kasutusele uue visuaalse identiteedi.
23.-25. augustil toimus Lätis iga-astane standardimisorganisatsioonide üritus Balti Standardi Foorum.
Asutati uus CEN-i komitee CEN/TC 473 „Ringmajandus“ ning CEN/CENELEC-ile tehti Saksamaa standardimisorganisatsiooni poolt asutamisettepanek uue komitee „Toote digitaalne pass“ loomiseks.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.08.2023).