Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.04.2024).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.04.2024).
Tehnilise komitee EVS/TK 02 “Tsement ja lubi” käsitlusalas olevale standardile EVS 927:2018 asuti koostama muudatust.
Standardi EVS 847-1:2014 käsitlusalaks on veevärk, sh ühis- või eraveevärgi veehaarded.
Tehnilise komitee EVS/TK 14 “Ehitiste soojuslik toimivus” käsitlusalas olevast standardist EVS 908-1:2016 asuti koostama uustöötlust.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.03.2024).