Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (17.01.2022).
Standard käsitleb kukersiitpõlevkivi tuhasuse määramise meetodit. Standard kuulub tehnilise komitee EVS/TK 57 "Põlevkivi" käsitlusalasse.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (31.12.2021).
EVS/TK 22 "Informatsioon ja dokumentatsioon" hakkab peegeldama CEN/TC 468 "Management and preservation of digital information" tegevust.
21. detsembril registreeris Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus uue projektkomitee EVS/PK 78 „Linnatänavad“
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.12.2021).