Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.08.2022).
ISO 56002:2019 uus käsiraamat aitab äriedu jaoks hädavajaliku innovatsioonjuhtimise abiga konkurentsiga sammu pidada.
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.07.2022).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (01.07.2022).
Meie kodulehel on avaldatud EVS Teataja uus number (15.06.2022).
Suure osalejate arvuga on loodud uus ISO komitee ISO/TC 340, mille käsitlusalasse kuulub ka olemasolevate standardite uustöötluste koostamine.