Uue ISO komitee asutamisettepanek - Biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega pinnad

22.04.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek luua tehniline komitee „Biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega pinnad“ (Surfaces with biocidal and antimicrobial properties). Ettepaneku on teinud Prantsusmaa standardiorganisatsiooni AFNOR, kes on valmis ka projekti juhtima. Prantslaste ettepanek on hääletusel teistkordselt (pärast esimest ettepanekut avaldasid 7 riiki koos Prantsusmaaga valmisolekut osaleda komitee töös P-liikmena ja 16 riiki teatasid, et on valmis järgmima tööd O-liikmena).

Ülemaailmne olukord on tõestanud, et nakkuse või bioloogilise saastumise ennetamine on endiselt järgmise sajandi suurim väljakutse. Tuginedes turul olevatele mitmesugustele olemasolevatele toodetele ja vähemalt 20 aasta teadusuuringutele, on biotsiidipindadel võtmeroll, et tugevdada praeguseid nakkuste ja patogeenide leviku vastase võitluse programme. Selle standardimisprojekti eesmärk on kaasta kõik riigid, võttes arvesse selle teemaga seotud arvukaid sektoreid ja praegust ülemaailmset olukorda seoses Covid-19 epideemiaga.

Loodava komitee tegevusalaks saaks   antimikroobse toimega pindade biotsiidse toime ja tõhususe hindamiseks kasutatavate katsemetodite standardimine sealhulgas nende kokkusobivus erinevate desinfitseerimis- ja puhastusvahenditega.  Teema puudutab üsna mitmeid valdkondi sh meditsiin, veterinaaria, põllumajandus,  toiduhügieeni jt.

Loodava komitee tööprogramm koosneb kolmest suuremast eesmärgist:
- koostada standardid pindade põhiaktiivsuse hindamiseks ja biotsiidi eristamiseks biostaatilisest aktiivsusest;
- koostada standardid või tehnilised kirjeldused pindade aktiivsuse hindamiseks erinevates piirkondades, nendega seotud kasutustingimuste ja toimivuse säilitamise võime hindamiseks;
- koostada juhendid biotsiidsete pindadega igapäevase hügieeni teostamiseks.

Valdkonnaga on osaliselt seotud mitmed Eesti tehnilised komiteed:  EVS/TK 1 “Toit” , EVS/TK 11 "Meditsiiniseadmed" , EVS/TK 36 "Kinnisvara korrashoid“, mille liikmeid kaasatakse edaspidi ka võimaliku loodava tehnilise komitee käsitlusalas standardite väljatöötamisse.

Osalemine ISO tehniliste komiteede töös on võimalik osaleda Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 16.05.2020.

Lisainfo: Maarika Uusmaa

Jäta kommentaar