Registreeritud on uus tehniline komitee EVS/TK 81 „Biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega desinfektantide ja pindade testmeetodid“

17.11.2022
Alternate Text

Üks tehnilise komitee EVS/TK 81 „Biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega desinfektantide ja pindade testmeetodid“ asutamise eesmärke on osaleda rahvusvahelisel tasandil ISO/TC 330 töös antimikroobsete pindade efektiivsuse testimise meetodite välja töötamises, mis võimaldada Eesti teadlastel ühildada rahvusvaheline teaduskoostöö standardimisega. Testmetoodikad aitavad tootjatel selgemini orienteeruda Euroopa biotsiidimääruses nr 528/2012 ning selle poolt antimikroobsetele biotsiididele seatud nõuetes. Komitee on otsustanud osaleda ka Euroopa tasandil tehnilise komitee CEN/TC 216 töös, kelle koostatud on biotsiidiõigusaktide juhendites viidatud standardid

EVS/TK 81 käsitlusalas on biotsiidsete ja antimikroobsete omadustega desinfektantide ja pindade mikroobivastase tõhususe ning reaalkasutuse tingimustes nende antimikroobsuse hindamine. Välja on arvatud toksikoloogiline hindamine. Komitee käsitlusala standardid on rakendatavad nii tervishoius, veterinaarias, põllumajanduses, toidutööstuses kui ka koduses kasutuses.

Komitee asutajaliikmed on Tartu Ülikool, Terviseamet, Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrje-ettevõtete Liit ning Puhastusekspert OÜ. Komitee esimeheks valiti Tartu Ülikooli esindaja Angela Ivask.

Oma töös juhindub EVS/TK 81 EVS juhendist 6 ja komitee töös on võimalik osaleda kõigil valdkonnas tegutsevatel huvitatud osapooltel esitades selleks vastavasisulise avalduse. Huvi korral ja täiendava info saamiseks nii komitee kui ka valdkonna standardite kohta on kontaktisik Liis Tambek.