Koostamisel on standardi EVS 670 uustöötlus

11.05.2023
Alternate Text

Tehnilise komitee EVS/TK 57 "Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine" algatusel ja käsitlusalas asuti uuendama standardit EVS 670:1998 "Kaubapõlevkivi". Standardis on määratud kvaliteeditunnuste normid ja kvaliteedigrupid kaevandatud põlevkivile kui kaubale, mida kasutatakse kui kütust ja tooret.

Uuendamise vajadus tuleneb 25 aasta jooksul toimunud muudatustest - muutunud on proportsioonid eri põlevkivisortide kasutamise osas seoses uute töötlusseadmete käivitamise ja elektritootmise ümberkujundamisega ning oluliselt on tõusnud põlevkivi käsitlemine kaubana nii eri ettevõtete, kui ettevõtete sisemises arvelduses. Samuti vajab ülevaatust ja ajakohastamist standardi terminoloogia, rakendatavad meetodid ja valemid.

Uustöötluse kavandi prEVS 670 "Kaubapõlevkivi" koostajaks on TalTechi Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus ning kavandi arvamusküsitluse eeldatav algusaeg on august 2023. Ajakohast infot kavandi arvamusküsitluse alguse kohta leiab standardimisprogrammist.

Küsimuste korral ja lisainformatsiooni saamiseks on EVS-i kontaktisikuks Martin Merimaa.