Skip to main content

Koostamisel on standardi EVS 927:2018 muudatus

01.04.2024
Alternate Text

Vladimir Mulder/Shutterstock.com

Standardile EVS 927:2018 “Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus” asuti koostama muudatust. 

See Eesti standard rakendub põletatud põlevkivile, mis saadakse põlevkivi termilisel töötlemisel ja saadud peendispersse mineraalosa separeerimise teel. Põletatud põlevkivi koosneb klinkermineraalidest, vabast lubjast, dehüdratiseerunud kaltsiumsulfaadist, klaasifaasist ja lahustumatust vabast jäägist. Standardi käsitlusala kuulub tehnilise komitee EVS/TK 02 “Tsement ja lubi” valdkonda ja tehnilise komitee liige Enefit Power AS on esitanud koostamisettepaneku standardi EVS 927-1:2018 muudatuseks.

Seoses uute põletatud põlevkivide tootmisega erinevates elektrijaamades muudetakse standardis põletatud põlevkivi füüsikalisi ja keemilisi parameetreid ning tardumisaega.

Standardi muudatuse kavand EVS 927:2018/prA1 planeeritakse lähiajal esitada ka avalikule arvamusküsitlusele, kuid ajakohast infot kavandi kohta saab lisaks standardimisprogrammist.

Lisainformatsiooni saamiseks on EVS-i kontaktisikuks Jaana Oona.