Skip to main content

Koostamisel on muudatus standardile EVS 933:2022

05.05.2023
Alternate Text

EVS/TK 5 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ on Päästeameti ettepanekul oma tööprogrammi arvanud standardimuudatuse EVS 933:2022/prA1 “Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele” koostamise.

Standardis EVS 933:2022 muudetakse teiste seas kustutite kontrolli ja hooldusega seotud isikute koolitusnõudeid, koolituse läbimise tõendamiskohustust, lisatakse leevendavad meetmed kontrollakti väljastamise nõude kohta kustuti esmakordse väljastamise ja eraisiku omandis oleva kustuti kontrolli korral.

Kavandi 60-päevase arvamusküsitlusperioodi alguseks on planeeritud mai keskpaik. Arvamusküsitluse vältel on kavandiga võimalik tutvuda ja sellele kommentaare esitada EVS-i kommenteerimisportaali vahendusel.

Küsimuste korral ja täiendava info saamiseks on kontaktisikuks Liis Tambek.