Koostamisel on ülekäiguradade valgustuse standardite muudatused

25.07.2023
Alternate Text

EVS/TK 24 „Valgustehnika” on oma tööprogrammi arvanud standardimuudatuste EVS 935-1:2017/prA1 “Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 1: Kvaliteedi üldnäitajad ja juhisväärtused” ja EVS 935-2:2017/prA1 “Jalakäijate ülekäiguradade valgustamine lisavalgustusega. Osa 2: Arvutamine ja mõõtmine” koostamise.

Standard EVS 935-1 käsitleb avalikult kasutatavaid, pimeda ajal valgustatud kohalike teede ülekäiguradasid, millele paigutatakse lisavalgustus. Standard EVS 935-2 sätestab, mil viisil tuleb arvutada ja mõõta standardis EVS 935-1 esitatud kvantitatiivselt käsitatavaid valgustehnilisi kvaliteedinäitajaid. Sätestused on vajalikud, et arvutusi võrreldavalt ja mõõtmisi ühetaoliselt sooritada saaks.

Kavandi 60-päevase arvamusküsitlusperioodi alguseks on planeeritud augusti keskpaik. Arvamusküsitluse vältel on kavandiga võimalik tutvuda ja sellele kommentaare esitada EVS-i kommenteerimisportaalis. Ajakohast infot kavandi arvamusküsitluse alguse kohta saab standardimisprogrammist.

Lisainformatsiooni saamiseks on kontaktisikuks Egle Kadastik.