Tagasi

EVS-EN 12405-1:2021

Gaasiarvestid. Teisendusseadmed. Osa 1: Mahu teisendus

Üldinfo
Kehtiv alates 15.10.2021
Alusdokumendid
EN 12405-1:2021
Tegevusala (ICS grupid)
91.140.40 Gaasivarustussüsteemid
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.10.2021
Põhitekst
02.11.2018
Põhitekst
Selles dokumendis täpsustatakse nõuded ja katsed gaasiarvestitega seotud elektrooniliste gaasimahu teisendusseadmete, mida kasutatakse 1. ja 2. perekonna kütusegaaside mahtude mõõtmisel vastavalt standardile EN 437, konstruktsiooni, toimivuse, ohutuse ja nõuetekohasuse tõendamise kohta.
See dokument on mõeldud tüübikatsetusteks, mille üksikasjalikud asjakohased sätted on esitatud lisas A.
Dokumendis käsitletakse ainult kolme liiki teisendusi:
—  teisendamine ainult temperatuuri funktsioonina (T teisendus);
—  teisendamine rõhu ja temperatuuri funktsioonina konstantse kokkusurutavusteguri korral (PT teisendus);
—  teisendamine rõhu ja temperatuuri funktsioonina, võttes arvesse kokkusurutavustegurit (PTZ teisendus).
See dokument ei ole asjakohane integreeritud temperatuuriteisendusega gaasiarvestite korral, kuna need näitavad ainult teisendatud mahtu.
Gaasimahu teisendusseadmed hõlmavad arvutusplokki ja temperatuurimuundurit või arvutusplokki, temperatuurimuundurit ja kohapeal paigaldatud rõhumuundurit.
Selle dokumendi kohaldamisel võib jaotistes 3.1.20.1 ja 3.1.20.2 esitatud määratluste kohaselt teisendusseadet tootja valikul käsitleda tervikliku seadmena (tüüp 1) või eraldi elementidest koosnevana (tüüp 2).
Viimasel juhul on rõhu- ja temperatuurimuundureid ning temperatuuritajureid käsitlevad sätted esitatud vastavalt lisades B, C ja D.
Iga teisendusseade näeb ette gaasiarvesti näiduhälbekõvera parandamise.
MÄRKUS  Lõpptarbijale arve esitamisel võib teisendusseadme näitusid kasutada koos näitudega gaasiarvestilt, mis vastab standarditele EN 1359, EN 12480 või EN 12261 või mis tahes muule asjakohasele ja -omasele rahvusvahelisele või riigisisesele gaasiarvestite standardile piiramata riigisiseste eeskirjade kohaldamist.
*
*
*
PDF
33,60 € koos KM-ga
Paber
33,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit 24 tunni jooksul: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring