Tagasi

EVS-EN 13725:2022

Paiksete saasteallikate heited. Lõhnakontsentratsiooni määramine dünaamilise olfaktomeetria ja lõhna heitkoguse põhjal

Üldinfo
Kehtiv alates 15.03.2022
Alusdokumendid
EN 13725:2022
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.03.2022
Põhitekst
09.01.2009
Parandus
01.06.2003
Põhitekst
See standard kehtestab meetodi lõhnakontsentratsiooni objektiivseks määramiseks gaasilises proovis dünaamilise olfaktomeetria abil, kus hindajateks on ekspertrühma liikmed. Lisaks näeb standard ette meetodi lõhna heitkoguste määramiseks paiksetel allikatel, eelkõige
a) punktallikatel (torus või muul viisil juhitavate heidetega);
b) aktiivsetel pindallikatel (nt biofiltritel).
Standardi eesmärk on ette näha ühtne metoodika lõhnaheite hindamiseks.
Standardi kasutamisel paiksete allikate heidete lõhnakontsentratsiooni või lõhna heitkoguse määramiseks rakenduvad ka muud asjakohased Euroopa standardid, eelkõige EN 15259 ja EN ISO 16911-1, eriti kui mõõtmised peavad vastama asjakohastele tööstuslikke atmosfääriheiteid puudutavatele EL-i direktiividele.
Standardis kirjeldatud mõõtemeetodi analüüsi / kvantitatiivse määramise etappi (st lõhnava gaasiproovi lõhnakontsentratsiooni määramist sõltumata proovi päritolust) saab aga kasutada ka tööstusallikatega mitte seotud mõõtmistel (nt lõhnaaine massikontsentratsiooni määramisel lõhnaaine tajumislävel või siseõhu lõhnaeemaldussüsteemi efektiivsuse hindamisel). Sellisel juhul võib selle standardi nõuded mõõtmiste planeerimisele ja paiksete allikate heiteproovide võtmiseks arvestamata jätta või neid vastavalt vajadusele kohandada.
Seda standardit võib kasutada lõhnavate gaaside ning määratletud ja määratlemata gaasiliste lõhnaainete õhu- või lämmastikusegude lõhnakontsentratsioonide mõõtmisel dünaamilise olfaktomeetria abil, kus hindajaks on ekspertrühm. Mõõtühikuks on Euroopa lõhnaühik kuupmeetri kohta – ouE/m3. Lõhna-kontsentratsiooni mõõtmiseks tehakse kindlaks lahjendustegur, mis on vajalik tajumisläve saavutamiseks. Määratluse kohaselt on lõhnakontsentratsioon tajumislävel 1 ouE/m3. Sellest tulenevalt väljendatakse lõhnakontsentratsiooni tajumisläve kordarvudena. Mõõteulatus jääb tavaliselt 101 ouE/m3 ja 107 ouE/m3 vahele (koos eelneva lahjendusega).
Selle standardi rakendusala on järgmine:
1) puhaste lõhnaainete massikontsentratsiooni mõõtmine tajumislävel [g/m3];
2) sekundaarse etalonlõhnagaasi SROM-väärtuse määramine [mol];
3) lõhnaainesegude lõhnakontsentratsiooni mõõtmine [ouE/m3];
4) lõhnaainete heitkoguste mõõtmine punktsaasteallikatest ja aktiivsetest pindallikatest koos selle juurde kuuluva proovivõtuaegse lahjendusega;
5) gaasiliste lõhnaainete proovivõtt kõrge niiskustaseme ja temperatuuriga (kuni 200 °C) allikatest;
6) lõhnaheite vähendamiseks kasutatavate võtete efektiivsuse määramine.
Lõhnaheite määramine eeldab gaasi voolukiiruse mõõtmist mahtkiiruse määramiseks.
Standard ei käsitle järgmist:
i. lõhnade mõõtmine, mille on põhjustanud lõhnaainete tahkete osakeste või lõhnavate vedelike suspendeerunud piisad heitgaasides;
ii. varieeruvate heitkoguste puhul rakendatav mõõtestrateegia;
iii. subjektiivsed meetodid tajumisläve ületava lõhna ja hindaja reageeringu vahelise seose (tajutava intensiivsuse) tajupõhiseks mõõtmiseks;
iv. subjektiivsed meetodid hedoonilise tooni (ehk (eba)meeldivuse) tajupõhiseks mõõtmiseks või häirivuspotentsiaali hindamiseks;
v. lõhnakokkupuute otsene mõõtmine välisõhus. Selleks on väliekspertrühmade metoodika, mida käsitleb standard EN 16841-1;
vi. otsene olfaktomeetria, sh väliolfaktomeetria;
vii. staatiline olfaktomeetria;
viii. lõhna identifitseerimisläve (tajumisläve) mõõtmine;
ix. ruumallika lõhna heitkoguse määramine, nt ehitise hajusheitemääramine;
x. passiivse pindallika lõhna heitkoguse määramine.
Kuigi lõhnamõõtmiste lõpp-eesmärgiks on lõhnahäiringu vähendamine, ei käsitle antud standard lõhnaheite, hajumise, lõhnakokkupuute ja häiringu omavahelisi seoseid. Selle standardi kohaselt mõõdetud lõhnakontsentratsiooni ja lõhnahäiringu vaheline seos on väga keeruline. Seda mõjutavad oluliselt lõhnaainete hajumist määravad atmosfäärsed protsessid, lõhna omadused (hedooniline toon) ja lõhnaga kokkupuutuvate isikute tajuorganite omadused. Lõhnaelundite omadused võivad eri inimestel olla väga erinevad, aga ka samal inimesel ajaga muutuda.
*
*
*
PDF
39,04 € koos KM-ga
PDF redline
50,75 € koos KM-ga
Paber
39,04 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 14702-1:2006

Characterisation of sludges - Settling properties - Part 1: Determination of settleability (Determination of the proportion of sludge volume and sludge volume index)
Uusim versioon Kehtiv alates 08.12.2006
Põhitekst

EVS-EN 14702-3:2019

Characterisation of sludges - Settling properties - Part 3: Determination of zone settling velocity (ZSV)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2019
Põhitekst

EVS-EN 17255-1:2019

Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 1: Specification of requirements for the handling and reporting of data
Uusim versioon Kehtiv alates 15.08.2019
Põhitekst

EVS-EN 17255-2:2020

Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 2: Specification of requirements on data acquisition and handling systems
Uusim versioon Kehtiv alates 15.05.2020