Skip to main content
Tagasi

EVS-EN 15437-1:2009

Raudteealased rakendused. Teljelaagripukside seisundi jälgimine. Ühilduvus ja projekteerimisnõuded. Osa 1: Veeremi teljelaagrite ülekuumenemise avastamise seadmed ja veeremi teljelaagripuks

Üldinfo

Kehtetu alates 15.02.2023
Alusdokumendid
EN 15437-1:2009
Tegevusala (ICS grupid)
45.060.01 Raudtee veerem üldiselt
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.02.2023
Põhitekst + muudatus
07.05.2009
Põhitekst
See standardi EN 15437 osa kirjeldab teeäärse teljelaagrite ülekuumenemise seiresüsteemi (TÜS) ja veeremi vahelise ühilduvuse miinimumnõudeid, mis ühtivad Euroopa koostoime tagamise direktiivide nõuetega ning tagavad vähima veeremi ja infrastruktuuri vahelise ühilduvuse olemasolu.
Ühilduvuse miinimumnõuded rakenduvad:
a)  Euroopa standardrööpmelaiusega (1435 mm) veeremile;
b)  väliste teljelaagritega veeremiüksustele;
MÄRKUS  Sisemiste teljelaagritega veeremiüksuste telgede konstruktsioon peab vastama jaotise 5.2 märkuses 2 esitatud nõuetele.
c)  veeremile max kiirusega kuni ja kaasa arvatud 250 km/h;
MÄRKUS 1  Tegemist on vastavalt veeremi KTK-s määratletule tavaraudtee- ja klassi 2 kiirraudteeveeremiga.
MÄRKUS 2  Koostoimevõimelisele veeremile konstruktiivse kiirusega üle 250 km/h (klassi 1 kiirraudteeveeremile) on kohustuslik pardal asuvate teljelaagri seisundi seiresüsteemide olemasolu. Nõuded nimetatud süsteemidele on kirjeldatud selle standardi praegu koostamisel olevas osas 2.
MÄRKUS 3  Koostoimevõimeline veerem konstruktiivse kiirusega üle 250 km/h (klassi 1 kiirraudteeveerem) ei kuulu selle standardi osa käsitlusalasse. Samas, kui on nõutav klassi 1 kiirraudteeveeremi kontrollimine TÜS-i poolt, peab nende kontrollala ühilduma selles standardis kirjeldatud nõuetega, välja arvatud siis, kui on kirjeldatud teisiti.
d)  TÜS-idele, mis on nõutavad tava- ja klassi 2 kiirraudteeveeremi seisundi kontrolliks.
Veeremi nõuded ühilduvuse tagamiseks on kirjeldatud peatükis 5 ja TÜS-i nõuded ühilduvuse tagamiseks peatükis 6.
Selle osa (osa 1) käsitlusala ei hõlma:
—  ratta ülekuumenemise seiresüsteeme (RÜT). Samas on RÜT-d sageli üles seatud koostoimes TÜS-iga rajamaks kahepoolset seiresüsteemi. See standard ei välista sellist kombinatsiooni;
—  meetodeid, kuidas TÜS mõõdab temperatuuri ja tuvastab teljekoostu asendit. See on üksiku süsteemi konstruktsiooni osa ning ei kuulu standardis kirjeldatud funktsionaalsuse nõuete hulka;
—  TÜS-i tuvastatud ja edastatud info käitlusnõudeid;
—  TÜS-i hooldusnõudeid.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
19,52 € koos KM-ga
Paber
19,52 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 15437-2:2012

Raudteealased rakendused. Teljelaagripukside seisundi seire. Nõuded konstruktsioonile ja liidesed. Osa 2. Konstruktsiooni ja talitlusnõuded temperatuuriseire süsteemidele veeremil
Kehtetu alates 30.12.2022
Põhitekst + parandus

EVS-EN 50125-1:2006

Raudteealased rakendused. Keskkonnatingimused seadmetele. Osa 1: Veeremil asetsevad seadmed
Kehtetu alates 06.05.2014
Põhitekst

EVS-EN 50153:2005

Raudteealased rakendused. Veerem. Elektriohuga seotud kaitsemeetmed
Kehtetu alates 05.06.2014
Põhitekst

EVS-EN 60721-3-5:2007

Keskkonnatingimuste klassifikatsioon. Osa 3: Keskkonnaparameetrite rühmade klassifitseerimine ja nende mõju. Jagu 5: Maasõidukite paigaldised (IEC 60721-3-5:1997)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.01.2003