Tagasi

EVS-EN 15544:2023

Kahhelahjud / krohvitud pinnaga ahjud. Dimensioneerimine

Üldinfo
Kehtiv alates 01.03.2023
Alusdokumendid
EN 15544:2023
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.03.2023
Põhitekst
06.05.2013
Parandus
08.10.2009
Põhitekst
Selles standardis toodud arvutusi rakendades on võimalik tõendada süsinikoksiidi, lämmastikdioksiidi, orgaaniliselt seotud süsiniku tahkete osakeste emissiooni suurust ning samuti energeetilist kasutegurit.
Juhul, kui on järgitud selle standardi arvutusi, on emissiooni suurused väiksemad või võrdsed järgmiste väärtustega: süsinikoksiidi puhul 1500 mg/mn3 (1000 mg/MJ), lämmastikdioksiidi puhul 225 mg/mn3 (150 mg/MJ), orgaaniliselt seotud süsiniku puhul 120 mg/mn3 (80 mg/MJ) ja tahkete osakeste puhul 90 mg/mn3 (60 mg/MJ). Juhul, kui selles dokumendis toodud arvutusi kasutatakse kombinatsioonis kohaste küttekolletega, mille puhul on tüübikatsetusega tõendatud madalam emissioon, loetakse ka need väärtused täidetuks.
Võimalik, et riiklike või kohalike eeskirjadega on kehtestatud rangemad nõuded emissiooni ja/või kasuteguri jaoks.
See standard määrab ära kahhelahjude / krohvitud pinnaga ahjude dimensioneerimiseks kasutatavad arvutused, mis põhinevad valmistaja deklareeritud nõutaval soojuslikul nimiväljundvõimsusel. Kahhelahjud / krohvitud pinnaga ahjud on individuaalse ühekordselt kavandatud konstruktsiooniga. Standardit võib kasutada puuhalgudega köetavate kahhelahjude / krohvitud pinnaga ahjude puhul, mis põletavad salvestuskestuse kohta ühekordse kütusekoguse maksimaalsuurusega vahemikus 10 kg kuni 40 kg (puuhalud, mille suhteline niiskus (veesisaldus) on 12 % kuni 20 %, paksus on läbimõõdus 5 cm kuni 10 cm, pikkus on tavaliselt vahemikus 25 cm kuni 50 cm ja mis on orienteeritud küttekolde mõõtmete järgi) ning mille salvestuskestus (nimikütteaeg) on vahemikus 8 h kuni 24 h.
See dokument on kehtiv kahhelahjudele / krohvitud pinnaga ahjudele, mis on seestpoolt vooderdatud šamott-tellistega, mille tihedus on vahemikus 1750 kg/m3 kuni 2300 kg/m3, mille mahuline poorsusaste on vahemikus 17 % kuni 33 % ning mille soojusjuhtivus on suurusjärgus 0,90 W/mK kuni 1,35 W/mK (temperatuurivahemiku 20 °C kuni 400 °C puhul).
See dokument on kehtiv kahhelahjudele / krohvitud pinnaga ahjudele, mille küttekoldel on külgmine põlemisõhuvarustus ahjuukse raami või kütteava sisemise võreukse kaudu. See dokument on kehtiv põlemisõhu sissevoolu kiiruse jaoks 2 m/s kuni 4 m/s.
See dokument kehtib ka kombinatsioonide puhul küttekolletega, mis sobivad ühekordselt kavandatud konstruktsiooniga kahhelahjudega / krohvitud pinnaga ahjudega ja mille vastavus seadusega kehtestatud emissiooni suurustele on tõendatud osana tüübikatsetusest, mille on teostanud akrediteerimis- ja/või teavitatud asutus.
Sellisele küttekoldele kehtivad järgmised üldtingimused:
— liigõhutegur ehk õhu-kütuse suhe on tüübikatsetuse järgi vahemikus 1,95 kuni 3,95;
— maksimaalne kütuse kogus on 5 kg kuni 40 kg;
— kasutatakse muid sobivaid materjale ning samuti šamott-telliseid.
Seoses tüübikatsetusega kehtib see standard ka küttekolletele, mis on testitud
— standardi EN 15250 (või EN 16510-2-5) kohaselt;
— standardi EN 13229 (või EN 16510-2-2) kohaselt või
— asjaomaste rahvuslike standardite kohaselt (nt ÖNORM B 8303).
See dokument on kehtiv tüübikatsetatud küttekolletele, mis on projekteeritud kogu ahjutäie pelletite põletamiseks juhul, kui on täidetud selles dokumendis toodud nõuded (liigõhutegur on vahemikus 1,95 kuni 3,95, pelleti koguse põlemisaeg on (78 ± 20) min).
See standard ei kehti
— kombinatsioonide puhul keskkütte veesoojenduse seadmetega või teiste soojust salvestavate elementidega, nagu avatud veepaagid vms;
— küttekolletele, mille (ukse) klaasplaadid on suuremad kui 1/5 küttekolde pinnast;
— masstoodanguna valmistatud monteeritavatele ahjudele (aeglase soojaeraldusega seadmetele) või osaliselt monteeritavatele ahjudele (aeglase soojaeraldusega seadmetele) standardi EN 15250 (või EN 16510-2-5) kohaselt.
*
*
*
PDF
19,52 € koos KM-ga
PDF redline
25,38 € koos KM-ga
Paber
19,52 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 1443:2019

Korstnad. Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 02.05.2019
Põhitekst + parandus

EVS 812-3:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 02.04.2018
Põhitekst

EVS-EN 13501-1:2019

Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 1: Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel
Uusim versioon Kehtiv alates 16.01.2019
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 15287-1:2007+A1:2010

Korstnad. Projekteerimine, paigaldamine ja töökorras oleku hindamine. Osa 1: Korstnad ruumisisese õhuvarustusega kütteseadmetele
Kehtetu alates 01.09.2023