Tagasi

EVS-EN 16510-1:2018

Elamute tahkekütteseadmed. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid

Üldinfo
Kehtetu alates 15.03.2023
Alusdokumendid
EN 16510-1:2018
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.03.2023
Põhitekst
01.08.2018
Põhitekst
05.09.2008
Parandus
08.10.2007
Parandus
08.10.2007
Parandus
05.01.2005
Muudatus
05.01.2005
Muudatus
05.01.2005
Muudatus
01.06.2003
Muudatus
04.02.2002
Põhitekst
04.02.2002
Põhitekst
04.02.2002
Põhitekst
09.01.2002
Põhitekst
See Euroopa standard on kohaldatav elamute tahkekütteseadmetele.
See Euroopa standard sätestab nõuded, mis käsitlevad tahkel kütusel töötavate kütteseadmete (edaspidi seade või seadmed) projekteerimist, tootmist, konstruktsiooni, ohutust ja toimivust (soojuslik kasutegur ja heitmed), ning annab vastavad juhised. Lisaks esitab see sätted nõuetelevastavuse, st esmase tüübikatsetuse (initial type testing, ITT) ja tehase tootmisohje (factory production control, FPC) ning seadmete märgistamise hindamiseks.
See Euroopa standard käsitleb ka CO, NOx, OGC ja tahkete osakeste (PM/PME – vt lisa F) heitmete mõõtmise katsemeetodeid, kuid ei esita nende heitmete piirväärtusi.
Seadmeid, mis võtavad põlemisõhku väljastpoolt ebatihedaid välispiirdeid, ei loeta ruumivälise õhuvarustusega seadmeteks. Seda Euroopa standardit ei kohaldata kütteseadmetele, kus katla (või veesoojenduskontuuri) osad on vahetus kokkupuutes tule või suitsugaasidega, välja arvatud juhul, kui katla osad on valmistatud terasest või malmist.
Seda Euroopa standardit ei kohaldata veesoojenduskontuuriga kütteseadmetele
—  mille vee temperatuur on üle 110 °C ja/või töörõhk üle 3 baari;
—  millel on otsene kokkupuude kuuma majapidamisveega.
See Euroopa standard ei käsitle kütteseadmeid, mis töötavad ventileerimisseadmetega , mis on ette nähtud töötamiseks seadme paigaldusruumis rõhuga alla 15 Pa välisõhu suhtes.
See Euroopa standard ei käsitle seadmeid, mis on mõeldud kandma korstna raskust.
*
*
*
PDF
46,36 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 13501-1:2019

Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 1: Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel
Uusim versioon Kehtiv alates 16.01.2019
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 13384-2:2015+A1:2019

Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 2: Korstnad mitme põletusseadme teenindamiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 01.08.2019
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 13384-1:2015+A1:2019

Korstnad. Termo- ja hüdrodünaamika arvutusmeetodid. Osa 1: Korstnad ühe põletusseadme teenindamiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 01.08.2019
Põhitekst

EVS-EN 1856-1:2009

Korstnad. Nõuded metallkorstendele. Osa 1: Korstnasüsteemi tooted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2009